[Anasayfa] [Hakkımızda] [Dosya] [İletişim] [Sendika.Org]
 
Ülke Arşivi:
· Arjantin
· Bolivya
· Brezilya
· Dominik Cumhuriyeti
· Ekvador
· El Salvador
· Guatemala
· Guyana
· Haiti
· Honduras
· Kolombiya
· Kostarika
· Küba
· Latin Amerika Genel
· Meksika
· Nikaragua
· Panama
· Paraguay
· Peru
· Porto Rico
· Surinam
· Uruguay
· Venezüella
· Þili


Tema Arşivi:
· Anti-ALCA & Anti-Kapitalizm hýzlý okuma 7 günde ingilizce Dizi izle,full dizi izle,
· Ekoloji & Tarým escort escort bayan istanbul escortbets10seo linux hack
· Emperyalizm, Direniþ & Kýtasal Bütünleþme
· Gençlik hareketleri
· Kadýn & Cinsel Özgürlük Hareketleri
· Kamulaþtýrma
· Seçimler & Partiler
· Toplumsal Eðitim & Toplumsal Saðlýk
· Yerli Halklar & Otonomi
· Ýnsan Haklarý
· Ýsyan, Devrim & Sosyalizm


Yazar Arşivi:
· Alan Woods
· Christian Parenti
· Cüneyt Göksu
· Eduardo Galeano
· Federico Fuentes
· Fidel Castro Ruz
· Güneþ Çelikkol
· James Petras
· Metin Yeðin
· Tom Lewis MANŞET
 
Paraguay´da topraksýz köylülerin özel arazilerde baþlattýðý iþgallere polis saldýrýsý yaþandý. Köylülerin direniþi üzerinde büyüyen çatýþmada 17 kiþi hayatýný kaybetti
devamı...
 

 MAKALELER

· Hugo Chavez ve Venezüella seçimleri üzerine –Cüneyt Göksu - 02 Kasım 2012

· Paraguay’da sivil darbe –Cüneyt Göksu - 02 Temmuz 2012

· Latin Amerika’da kürtaj –Cüneyt Göksu - 08 Haziran 2012

· Kolombiya´nýn barýþ ve adalet arayýþý ve neoliberal modelin ölümü -James Petras - 09 Nisan 2012

· Darbe zenginleri de hesap vermeli –Aykan Sever - 01 Şubat 2012

· Obama, Chavez´e sert çýkýyor: Venezüella seçimleri planladýðý gibi gerçekleþtirebilecek mi? -Nil Nikandrov - 01 Şubat 2012

· Latin Amerika deneyimi üzerine notlar -Ergin Yýldýzoðlu - 26 Ocak 2012

· Yüzleþme, günah çýkartma deðildir –Aykan Sever - 25 Ocak 2012

· Arjantin maden talanýna direniyor –Aykan Sever - 15 Ocak 2012

· Arjantin´e terörle mücadele kanunu -Aykan Sever - 07 Ocak 2012

· Arjantin'de yeni bir toplu mezar –Aykan Sever - 18 Aralık 2011

· Camilla seçimi neden kaybetti? -Aykan Sever - 13 Aralık 2011

 HABERLER

· Peru´da evsizlere polis saldýrýsý - 21 Temmuz 2012

· Peru´da bir kiþi daha öldürüldü - 06 Temmuz 2012

· Peru´da maden protestosunda 3 kiþi öldürüldü - 05 Temmuz 2012

· Paraguay´da kanlý toprak çatýþmasý - 16 Haziran 2012

· Pinochet övgülü belgesel Santiago´yu karýþtýrdý - 11 Haziran 2012

· Venezüella, Küba ve Arjantin’den Haiti için iþbirliði anlaþmalarý - 06 Haziran 2012

· Venezüella Hükümeti bireysel silahlanmaya karþý savaþ açtý - 02 Haziran 2012

· Madene direnenlere tutuklama terörü - 01 Haziran 2012

· Basýn Özgürlüðü Günü´nde 3 gazeteci öldürüldü - 04 Mayıs 2012

· Bolivya´da elektrik kamusallaþýyor - 03 Mayıs 2012

· Ãžilili öðrenciler yeniden sokakta - 16 Mart 2012

· Brezilya´da polis-asker çatýþmasý - 07 Şubat 2012

· Ekvador, Che suikastýný resmen kýnadý - 02 Şubat 2012

· Barýnma hakký mücadelesi Brezilya´da - 24 Ocak 2012


 SEÇTİKLERİMİZ


Fotogaleri

EZLN Kamplarında 75 Gün

Telesur

Telesur Canlı Yayın

Prensa Latina

Latin Amerika Haber Ajansı

Bolivarsomostodos

Bolivarsomostodos
Türkçe

Bağlantılar

Desde El Sur

Ansiklopedik

Ansiklopedik Bilgiler
Wikipedia

Biliyor musunuz?
"Küba'ya 16 Eylül 2009'da resmi ziyarette bulunan Hýrvatistan Devlet Baþkaný Stjepan Mesic, adayý ziyaret eden ilk Avrupalý Devlet Baþkanýdýr."
 
  Tüm içerik kaynak göstermek koşuluyla izin almadan kullanılabilir. copyLEFT by Sendika.Org