[Anasayfa] [Hakkımızda] [Dosya] [İletişim] [Sendika.Org]
 
Ülke Arşivi:
· Arjantin
· Bolivya
· Brezilya
· Dominik Cumhuriyeti
· Ekvador
· El Salvador
· Guatemala
· Guyana
· Haiti
· Honduras
· Kolombiya
· Kostarika
· Küba
· Latin Amerika Genel
· Meksika
· Nikaragua
· Panama
· Paraguay
· Peru
· Porto Rico
· Surinam
· Uruguay
· Venezüella
· Þili


Tema Arşivi:
· Anti-ALCA & Anti-Kapitalizm hýzlý okuma 7 günde ingilizce Dizi izle,full dizi izle,
· Ekoloji & Tarým escort escort bayan istanbul escortbets10seo linux hack
· Emperyalizm, Direniþ & Kýtasal Bütünleþme
· Gençlik hareketleri
· Kadýn & Cinsel Özgürlük Hareketleri
· Kamulaþtýrma
· Seçimler & Partiler
· Toplumsal Eðitim & Toplumsal Saðlýk
· Yerli Halklar & Otonomi
· Ýnsan Haklarý
· Ýsyan, Devrim & Sosyalizm


Yazar Arşivi:
· Alan Woods
· Christian Parenti
· Cüneyt Göksu
· Eduardo Galeano
· Federico Fuentes
· Fidel Castro Ruz
· Güneþ Çelikkol
· James Petras
· Metin Yeðin
· Tom LewisMadene direnenlere tutuklama terörü
- - 01 Haziran 2012
<b>Peru´da Espinar bölgesinde doðal hayatý alt üst eden maden aramalarýna karþý köylülerin direniþine karþý tutuklama furyasý baþladý. 6 köylü ile birlikte köylülerin direniþine destek veren Belediye Baþkaný Oscar Mollohuanca tutuklandý</b>

Peru´da Espinar bölgesinde maden þirketlerinin ve hükümetin, doðal hayatý alt üst eden maden politikasýna karþý köylülerin direniþi tutuklama saldýrýsý ile karþý karþýya kaldý. Direniþlere katýlan köylülerden 6´sý ile köylüere destek veren Espinar Belediye Baþkaný Oscar Mollohuanca tutuklandý.

Molluhuanca, köylülerin eylemlerini yönlendirmekle suçlandý.

Fotogaleri

EZLN Kamplarında 75 Gün

Telesur

Telesur Canlı Yayın

Prensa Latina

Latin Amerika Haber Ajansı

Bolivarsomostodos

Bolivarsomostodos
Türkçe

Bağlantılar

Desde El Sur

Ansiklopedik

Ansiklopedik Bilgiler
Wikipedia

Biliyor musunuz?
Küba Anayasa’sýna, 2002 yýlýnda eklenen bir maddeyle “Devrimin sosyalist karakterinden geri dönülmeyeceði” ilkesi, Türkiye Anayasasýndaki 4. Madde gibi deðiþtirilemez hüküm olarak sabitlenmiþtir!
 
  Tüm içerik kaynak göstermek koşuluyla izin almadan kullanılabilir. copyLEFT by Sendika.Org